Voicearchive.dk

Oversættelse til speak

Mere end en oversættelse

Oversættelse til voice-over er noget helt andet end en almindelig oversættelse.
 
For det første skal oversætteren være opmærksom på, at det er talesprog.
 
For det andet skal der tages hensyn til kultur- og sprogforskelle i ordlyden og henvisningerne for at formidle det samme budskab.
 
Endelig kan en oversættelse forlænge eller forkorte sætningerne med flere procent, hvilket der skal kompenseres for i oversættelsen, hvis tiden er begrænset og/eller der er tale om synkronisering. 
 

Professionelle oversættere

Vi arbejder kun med professionelle oversættelsesbureauer, da det sikrer oversættelser af høj kvalitet samt overholdelse af de særlige krav, der gælder for en oversættelse til en voice-over.
 
Til store eller langvarige projekter udarbejder vi en term-database til dit projekt i samarbejde med oversættelsesbureauet, så vi sikrer ensartethed i oversættelserne.
 

Eliminering af risici

Vi kender faldgruberne og kan instruere vores oversættelsespartnere, så de leverer præcis det produkt, vi behøver for at opnå et tilfredsstillende resultat til tiden. Med andre ord, vi påtager os den potentielle risiko for en mangelfuld oversættelse og uoverensstemmelser med hensyn til timing/synkronisering.
 
Når vi håndterer oversættelsen af dit voice-over manuskript, sørger vi for, at oversættelsen overholder vores produktionskrav.  Vi fungerer som dit eneste kontaktpunkt og sparer dig værdifuld tid på koordinering.